رویدادهای واحد

نمایندگان واحد سرمایه‌های انسانی گروه باران در شرکت‌ها

در جلسات کمیتهٔ سرمایه‌های انسانی هلدینگ باران، نمایندگان شرکت‌ها در این واحد انتخاب شدند.

 


سرکار خانم فرشته سیف‌پور 

کارشناس مسئول سرمایهٔ انسانی هلدینگ و شرکت‌های آرمان و آسمان

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش سیستم‌های اطلاعاتی)

دو سال سابقهٔ کار در گروه باران


سرکار خانم مینا چشمی

کارشناس مسئول سرمایهٔ انسانی در شرکت ستاره

لیسانس مدیریت بازاریابی

دو سال سابقهٔ کار در گروه باران


سرکار خانم مریم محسنی

مسئول سرمایهٔ انسانی در شرکت سایه

لیسانس ریاضیات

۵ سال سابقهٔ کار در گروه باران


جناب آقای کاظم قاسمی

کارشناس اداری سرمایهٔ انسانی در شرکت سایه

۸ سال سابقهٔ کار در گروه باران


جناب آقای علی وجدان‌پرست 

کارشناس مسئول سرمایهٔ انسانی در شرکت آفتاب

فوق لیسانس حسابداری 

۹ سال سابقهٔ کار در گروه باران


جناب آقای مهدی محمودی 

کارشناس مسئول سرمایهٔ انسانی در باران‌هوم

فوق لیسانس حسابداری

یک سال سابقهٔ کار در گروه باران

مطالب مرتبط

دکمه بازگشت به بالا