رویدادهای واحد

جلسات کمیتهٔ سرمایه‌های انسانی گروه باران

اولین جلسهٔ کمیتهٔ سرمایهٔ انسانی گروه باران در سال جدید برگزار شد.

این جلسه فروردین‌ماه با حضور دکتر اولی، مدیران هلدینگ، مدیران عامل شرکت‌های گروه باران و مشاورین سازمان در امور سرمایه‌های انسانی برگزار شد. 

در این نشست که به بررسی تفکیک نقش هلدینگ و شرکت‌های تابعه پیرامون حوزه‌های عملکردی مدیریت سرمایهٔ انسانی پرداخته شد، پیشنهادهٔ واحد سرمایه‌های انسانی گروه باران مبنی بر چگونگی تسهیم نقش بین هلدینگ و شرکت‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 


به دنبال این نشست، دومین جلسهٔ کمیتهٔ مذکور نیز در اردیبهشت‌ماه امسال با محوریت مباحثی پیرامون جزئیات فرایند جذب و استخدام برگزار شد. 

در این جلسه پیشنهاد واحد مدیریت سرمایه‌های انسانی دربارهٔ نظام جبران خدمات و نگهداشت، مورد بررسی قرار گرفت و به صورت موردی، اهدای کارت هدیهٔ پنج میلیون ریالی در عید فطر به تأیید نهایی رسید. 

در این جلسه همچنین در رابطه با موضوع تأسیس صندوق وام معین کارکنان، پیشنهاد اولیهٔ این واحد مورد موافقت اصولی اعضا قرار گرفت و مقرر شد بعد از ارایهٔ طرح تفصیلی، مقدمات اجرایی شدن آن در سال جاری فراهم شود.

مطالب مرتبط

دکمه بازگشت به بالا