آپلود رزومه برای درخواست استخدام

لطفا فرم زیر را تکمیل نموده و فایل رزومه یا CV را ارسال بفرمایید.

  • موقعیت شغلی

  • اطلاعات فردی

  • نامنام خانوادگی
  • موبایلاکانت لینکدین (اختیاری)
  • اطلاعات معرف

    اگر یکی از همکاران گروه باران معرف شماست، لطفا اطلاعات ایشان را ثبت کنید.
  • نام معرفنام خانوادگی معرفعنوان شغلی معرفمحل فعالیت در گروه باران
  • فایل ها را به اینجا بکشید
دکمه بازگشت به بالا