اهتمام عالیهٔ گروه باران به رشد و توان‌مندسازی مدیران ارشد مجموعه و گسترش هدف‌مند ارتباطات کاری با کسب‌وکارهای مطرح کشوری در سال‌های پیش رو، جِد و جهدِ افزونی را می‌طلبید که در این مسیر، فراهم‌آوری فرصت‌های انتقال تجربه در بالاترین تراز کیفی به عنوان مطلوبی مهم و ضروری مورد توجه قرار گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا